เกี่ยวกับเรา ABOUT

บริษัท ธนพรรษ คอร์เปอเรชั่น จำกัด


บริษัท ธนพรรษ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ตุลาคม 2560 เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และนำเข้าสินค้าแบรนด์ชั้นนำ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าที่หลากหลาย มีราคาถูก และคุณภาพดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และบริษัทมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับความต้องการสินค้าของผู้บริโภค และการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกที่มีเพิ่มมากขึ้น

วิสัยทัศน์


เป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และนำเข้าสินค้าแบรนด์ชั้นนำ ราคาถูก มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย

พันธกิจ


เรามุ่งเน้นการเป็นผู้นำที่เป็นเลิศในการค้าปลีกและค้าส่งที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนทุกมิติด้วยสินค้าที่ครบทุกหมวดหมู่ สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อผู้ใช้บริการของเรานำไปต่อยอดธุรกิจ เราพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรและธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านงานบริการให้กับทุกธุรกิจของลูกค้า