นโยบายคุกกี้

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

1.อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์

2.ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์

3.วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์

4.ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และ

5.หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร ?

บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร ? บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง โดยบริษัทจะใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงและใช้งานบริการของบริษัททางอินเทอร์เน็ต ให้สามารถสร้างประสบการณ์และความพึงพอใจให้คุณ โดยจะใช้เพื่อกรณดังต่อไปนี้

1.เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของตนเองในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และนำไปพัฒนาปรับปรุงบริการดิจิทัลของบริษัทให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

3.สามารถลบ ตั้งค่าการเก็บคุกกี้ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งานอยู่